دستگاه ماینینگ Innosilicon T2 Turbo

دستگاه ماینر T2T-30T دارای 4 حالت کار می باشد ، شما می توانید هر نوع حالت کار که می خواهید را انتخاب کنید.

حالت هش بالا با نرخ هش 30T±5% ، قدرت 2200W±10%

حالت کارخانه / پیش فرض با نرخ هش 29T±5% ، قدرت 2100W±10%

حالت متعادل با نرخ هش 26T±5% ، قدرت 1900W±10%

حالت بهره وری با نرخ هش 24T±5% ،قدرت 1620W±10%

دسته: